Zwroty i reklamacje

ikona zwroty

Reklamacja produktów

CZAS NA REKLAMACJĘ Z TYTUŁU RĘKOJMI: 2 lata

Rękojmia jest wyłączona dla przedsiębiorców

ADRES DO REKLAMACJI:

PHU SKURA

Ul. Lwowska 16

32-820 Szczurowa

Dodatkowe informacje

1.Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: reklamacje@kuchnieisola.pl z dopiskiem w tytule REKLAMACJA DO ZAMÓWIENIA NR ..., lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

• Imię , nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

• Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

• Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

• Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5. W przypadku zakupów pojedynczych mebli oraz elementów tych samych kolekcji systemowych, PHU SKURA nie gwarantuje spójności kolorystycznej frontów/ dotyczy to frontów meblowych wykonanych z płyty, jak i szkła kolorowego/ oraz elementów wykonanych z materiałów naturalnych takich jak drewno, kamień, beton, skóra itp. Zmienność odcieniowa związana jest z różnymi partiami technologicznymi i produkcyjnymi , niepowtarzalnością wizualną elementów naturalnych oraz zmianami handlowymi wprowadzanymi przez Producentów, na które PHU SKURA nie ma żadnego wpływu.

Dział reklamacji:

reklamacje@kuchnieisola.pl

UWAGA!!!

Zakupione meble dostarczamy do Państwa firmą kurierską.

Posiadamy zintegrowany system monitoringu procesu produkcji, pakowania oraz przekazywania zamówionych przez Państwa towarów kurierom firm spedycyjnych, dlatego jesteśmy w 100% pewni jakości i stanu przekazywanego zamówienia. Dostarczona do Państwa przesyłka jest profesjonalnie zapakowana w kartony i owinięta folią.

PROSIMY O RYGORYSTYCZNE PRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCEJ PROCEDURY:

1. Przed pisemnym potwierdzeniem odbioru przesyłki prosimy o bardzo dokładne jej obejrzenie z każdej dostępnej strony

2. Jeżeli zauważą Państwo nawet najmniejsze naruszenie folii, wgniecenia, rozerwania kartonów lub jakiekolwiek inne ślady uszkodzenia opakowania, prosimy o bezwzględne wpisanie do protokołu odbioru informacji "uszkodzone opakowanie zewnętrzne". Wyłącznie taki zapis pozwoli Państwu na szybką i bezproblemową wymianę uszkodzonego w transporcie elementu przesyłki.

3. Prosimy również pamiętać, że zgodnie z prawem przewozowym, brak takiego zapisu skutkuje przyjęcie na siebie pełnej odpowiedzialności za stan odbieranej przesyłki i zwolnienie z odpowiedzialności kuriera, co może skutkować utratą przysługujących Państwu uprawnień z tytułu gwarancji.

Zwroty produktów

Czas na odstąpienie od umowy: 14 dni

Koszt zwrotu zależy od tego, jaką metodę dostawy wskażesz podczas zakupu.

Zwrot na własny koszt

Wszystkie metody dostawy dostępne w ofercie

Adres do zwrotu:

PHU SKURA

Ul. Lwowska 16

32-820 Szczurowa

Jak zwrócić?

Wypełnij ręcznie Formularz odstąpienia od umowy

Dodatkowe informacje

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności - bez kosztów przesyłki. Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie ISOLA HOME oraz na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: zwrot@kuchnieisola.pl lub inna drogą komunikacji lecz za potwierdzeniem odbioru przez Sprzedającego. Przesyłkę należy nadać na adres PHU SKURA, ul. Lwowska 16, 32-820 Szczurowa

Prawidłowo sporządzone oświadczenie o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) musi zawierać :

- adres Sprzedającego

- nazwę kupionego przedmiotu/przedmiotów

- numer/numery/ oferty w Allegro

- datę zawarcia umowy

- datę odbioru przedmiotu/przedmiotów

- imię i nazwisko Kupującego

- login Allegro kupującego

- adres kupującego

- datę odstąpienia od umowy

- podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Sprzedający w ciągu 14 dni od złożonego, prawidłowo wypełnionego oświadczenia, zwróci pieniądze na podany w formularzu odstąpienia od umowy nr konta bankowego. Jeżeli użycie tego samego sposobu zapłaty nie jest możliwe, Sprzedający poprosi Kupującego o wskazanie innego. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem pieniędzy do momentu fizycznego otrzymania odesłanego przedmiotu.

UWAGA!!! W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAWCA NIE PONOSI KOSZTU ODESŁANIA TOWARU

UWAGA!!! KONSUMENT PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRAWIDŁOWE ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE DOSTARCZANEGO DO SPRZEDAWCY TOWARU

UWAGA!!! ZWRACANY TOWAR MUSI BYĆ KOMPLETNY, NIEUSZKODZONY, NIE MOŻE NOSIĆ ŚLADÓW UŻYWANIA, NIE MOGĄ BYĆ ZMIENIONE JEGO PARAMETRY FIZYCZNE I CHEMICZNE ORAZ WŁAŚCIWOŚCI POPRZEZ SKRĘCANIE, SKLEJANIE ORAZ JAKIEKOLWIEK INNE FORMY NIEROZŁĄCZNEGO MONTAŻU.

KAŻDY PRODUKT STWORZONY NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE, NP. W KONFIGURATORZE - NIE BĘDZIE PODLEGAĆ ZWROTOWI.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu ISOLA HOME oraz na Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; -również sklep internetowy

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Produkty wykonywane w ramach indywidualnego zamówienia są bezzwrotne. Wynika to z faktu, że produkty na indywidualne zamówienie wykonujemy na podstawie dokładne zebranych wytycznych, które są potwierdzane przez Klienta składającego takie zamówienie.

  • Zarejestruj się

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło